پایان نامه تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت …

هوشیاری، یک عامل پیش بینی کننده خیلی خوب برای عملکردهای شغلی محسوب می شود. خوش بینی، یک عامل مهم و سازنده در برخی موقعیت های شغلی و سبک های خاص رهبری می باشد. تحمل استرس، مرکز بینش افراد برای موقعیت های استرس­زا و تحمل استرس مهم است. مدیریت افراد و تمایل آنها برای تعاملات اجتماعی از جنبه های مهم و حیاتی مورد نیاز برای بسیاری از مشاغل محسوب می­شوند. هوش هیجانی می تواند سبب بهبود و اصلاح فعالیت­های حرفه ای و کسب مهارت­های لازم ومطلوب گردد. هوش هیجانی نمی تواند برای داشتن یک زندگی شاد و مرفه هم شرط لازم باشد و هم شرط کافی. شرط لازم هست اما کافی نیست. شناسایی عواطف در خود و دیگران سبب می شود که کارفرمایان اطلاعات ذی قیمتی را به جریان تعامل با همکاران و مشتریان خود بدست آورند. به کمک توانایی درک و فهم عواطف، ما می توانیم بفهمیم که چه چیزی موجب برانگیختن یا عدم برانگیختگی افراد یا گروه­ها می شود و در نتیجه می توانیم همکاری بهتری را بادیگران برنامه­ریزی کنیم. نحوه مدیریت عواطف (اداره کردن عواطف درحوزه دیگران) در محیط کار می تواند تاثیر زیادی بر عملکرد و رضایت شغلی افراد داشته باشد (چرنیس، 2012).

همچنین موارد زیر را می توان به عنوان اهمیت هوش هیجانی بیان نمود (واناماکر، 2012):

 • ایجاد حس مسئولیت پذیری
 • ایجاد زندگی شاد و با نشاط
 • برخورد با موقعیت های خطرناک
 • ایجاد روحیه همکاری و کمک به دیگران

افرادی که از نظر هوش هیجانی در سطح بالاتری هستند، تحقیقات نشان داده است که ویژگی­های زیر را دارا هستند (نیوکومب، آشکاناسی، 2012):

 1. یادگیرندگان بهتری هستند
 2. مشکلات رفتاری کمتری دارند.
 3. هیجان­های خود را بخوبی بیان می کنند.
 4. به حرفهای دیگران خوب گوش می کنند.
 5. از خود خشونت کمتری نشان می دهند.
 6. دوستان زیادی پیدا می کنند.
 7. خوشحال و با نشاط هستند.
 8. تحمل مشکلات در آنها زیاد است.
 9. درباره اطرافیان خود احساس خوبی دارند.متن کامل :

  پایان نامه ارشد بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان

Categories: مقاله