دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع هنر گرافیک و گرافیک متحرک

 آموزشکده فنی دختران شیراز

 گرافیـک متحـرک

طراحی گرافیک چیست؟…………………………………………………………………. 1

مفهوم کلی هنر گرافیک…………………………………………………………………… 4

تصویر و نوشته………………………………………………………………………………… 6

آغاز پدیده تبلیغات………………………………………………………………………….. 8

زبان نوشتاری و تعلیم مذهبی…………………………………………………………….. 12

تاریخچه تبلیغات بازرگانی……………………………………………………………….. 14

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 15

نخستین تبلیغ گران………………………………………………………………………….. 17

چشم انداز پیشۀ طراحی…………………………………………………………………… 24

مفهوم های طراحی جدید………………………………………………………………… 29

گرافیک تلویزیونی…………………………………………………………………………. 48

انواع گرافیک کامپیوتری…………………………………………………………………. 60

منابع…………………………………………………………………………………………….. 61

طراحی گرافیک چیست؟

طراحى گرافیک در واقع اصطلاحى است عام براى حرفه اى متشکل از طراحى حروف، تصویرسازی، عکاسى و چاپ به منظور ارائه اطلاعات یا آموزش.این اصطلاح را اولین بار ویلیام ادیسون دیگینز در سال ۱۹۲۲ بکار برد.با این همه فقط پس از جنگ جهانى دوم بود که کاربرد آن رایج شد.

ارتباط بصرى در مفهوم وسیع آن تاریخ طولانى مدتى دارد.زمانى که انسان اولیه براى یافتن غذا به شکار مى رفت و جاى پاى حیوانى را بر روى گِل مى دید، در واقع نوعى نشانهٔ بصرى را مشاهده مى کرد.اثر گرافیکى مى تواند نشانه باشد، مانند حروف الفبا؛ یا یک نظام نشانه اى دیگر را شکل دهد؛ مانند علائم جاده ای.علائم گرافیکى در کنار هم تشکیل تصویر مى دهد.طراحى گرافیک در یک معنا حرفهٔ انتخاب یا ساخت علائم و آرایش آنها بر یک سطح براى انتقال یک ایده است.گرافیک هنرى است که ترسیم کردن و نگاشتن عناصر اصلى آن را تشکیل مى دهند.

طراحى گرافیک به مثابهٔ یک تخصص فقط از واسط سدهٔ بیستم مطرح شد.تا آن هنگام شرکت ها و مؤسسات تبلیغاتى توسط هنرمندان تجارى اداره مى شد.این متخصصین عبارت بودند از: صفحه بند؛ حروفچین که عنوان و متن را با تمام جزئیات طرح ریزى مى کرد؛ تصویرگران که هر نوع آثار ترسیمى از نمودارهاى فنى تا اسکیس هاى مُد را تهیه مى کردند؛ هنرمندانِ طراح حروف، روتوش کاران و دیگرانى که طرح هاى نهایى را براى تکثیر آماده مى کردند.امروزه طراح گرافیک با مؤسسات و آتلیه ها همکارى دارند.آنها نه تنها تبلیغات و آگهى ها، بلکه مجلات و روزنامه هایى را که این آگهى ها در آن چاپ مى شوند، طراحى مى کنند تا اواخر سده ٔ نوزدهم آثار گرافیکى به صورت سیاه و سفید بر کاغذ چاپ مى شد.طى چندین سده، کارکردهاى اصلى گرافیک اندک تغییرى یافته است و هر طرح ممکن است به چند روش مورد استفاده قرار گیرد.نخستین کارکرد طراحى گرافیک معرفى یا شناسائى است گفتن این که یک چیز چیست؟ یا متعلق به کجاست؟ مانند علائم ساختمانی، تابلو، برچسب روى بسته بندى ها و …کارکرد دوم که در اصطلاح حرفه اى ”طراحى اطلاعات“ شناخته مى شود، در زمینهٔ اطلاع رسانى و آموزش است و رابطهٔ یک چیز را با یک چیز دیگر از نظر جهت، موقعیت و مقیاس مشخص مى سازد.مانند نقشه، نمودار.کارکرد سوم که متمایزتر از این دو کارکرد است یعنى نمایش و تبلیغ (پوستر و آگهی) که به قصد جلب توجه مخاطب و ماندگار کردن پیام است.

در قرن بیستم تبلیغات و چاپ تجارى به هنر گرافیک یورش مى برد اما آثار چاپى هنرى که به وسیلهٔ ماشین هاى دستى و به روش هاى کمابیش سنتى انجام مى گیرد، به زندگى خود ادامه مى دهد.هنرمندان تجسمى به ابداعات طرح و حروف مى پردازند.لیتوگرافی، حکاکى روى چوب و لینولئوم، تیزاب کاری، سیلک اسکرین و سریگرافى و چاپ هاى مخلوط همه امکاناتى هستند که نقاشان بکار مى برند.

طى دههٔ ۱۹۶۰، طراحى گرافیک به عنوان شیوه اى براى حل مشکلات ارتباطى و اطلاع رسانى مطرح شد و به همین ترتیب در رسانه هاى همگانى نیز به عنوان مُد مطرح شد.چیزى که با سلیقهٔ به روز بودن و حتى پیشرفت مرتبط بود.اما تغییر در سبک آن حاصل چندمین عامل مؤثر مانند پیشرفت هاى فناورى در حوزهٔ رسانه و نیز تحولات رایج در جامعه بود.و از آنجائى که تنها هنر بصرى نبود و کلام نیز در آن نقش مؤثرى داشت مى توانست مورد توجه کارشناسان و صاحب نظرانى که نسبت به اهمیت اجتماعى ارتباطات آگاه شده بودند، قرار بگیرد.

طراحى گرافیک طى دههٔ ۱۹۶۰ علاوه بر حوزه هایى که پیش از آن در اختیار سنت هاى صنعتگرى بود، مانند طراحى روزنامه، به رسانهٔ جدید تلویزیون و ویدئو هم گسترش یافت.نقش طراحى گرافیک در خدمات عمومى و تبلیغات فرهنگى نیز افزایش پیدا کرد.

در دههٔ ۱۹۷۰، طراحى گرافیک به بخشى از تجارت پول بدل شد و عمدتاً از آن براى ارائه نوعى هویت بصرى قابل تشخیص براى شرکت ها بهره بردارى شد.تمام سازمان ها و مؤسسات، هرچند کوچک، ضرورت استفاده از یک نوع نماد یا نشانه را حس کردند.به تدریج طراحان جهت بازاریابى محصولات و خدمات و خلق تصاویر که بتواند یک محصول یا شرکت را مشخص سازد، به کار فرا خوانده شدند.با ظهور رایانه هاى شخصی، طراح تقریباً کنترل کاملى بر تمامى مراحل پیش از چاپ پیدا کرد.

طراحى گرافیک در برگیرندهٔ نوعى زبان است با دستور نامعین و با الفبایى پیوسته در حال گسترش.ما تنها زمانى یک اثر گرافیکى را به درستى درک مى کنیم که بتوانیم زبان آن را بفهمیم.

 مفهوم کلی هنر گرافیک

در گذشته ، واژه گرافیک بطور کلی ، نقاشی و رسم را شامل می شد، اما امروزه این واژه عمدتا به تکنیکهای تکثیر و نسخه برداری و از جمله به بعضی از شیوه های چاپ که درکنار رسم، نقاشی ، مجسمه سازی، حکاکی بر روی چوب و فلز و قلمزنی ، شاخه مستقلی از هنر را تشکیل می دهند، اطلاق می شود.دراوایل قرن نوزدهم مخترعی بنام آلویز سنفلدر Aloys Senefeld-er لیتوگرافی با چاپ سنگی را به فهرست شیوه های گوناگون چاپ اضافه کرد.در اواسط قرن حاضر ، سریگرافی یا چاپ از طریق فرآیند سیلک اسکرین (فرآیند چاپ با کمک عبور دادن جوهر از صفحه منقوش ) امکانات پیشرفته تری را عرضه داشت.از آن پس ،تکنیک افست دستی و تکنیک های نه چندان پیچیده ، افق تازه ای را پیش روی هنرمندان این رشته گشود.

آثار چاپی که با مدد جستن از تمامی این فرایندهای گرافیکی ارائه می شوند، شکلی از هنرهای زیبا هستند که ساختار دوبعدی دارند و به جهت اینکه اصل آن ، طرح اولیه یا نسخه چاپی نیست و بلکه یک صفحه یا توده برجسته است که در چاپ مورد استفاده قرار می گیرد، با رسم و یا نقاشی آبرنگ تفاوت دارند.با کمک این صفحه می توان نسخه های بیشماری از همان اثر و تقریبا با کیفیتی مشابه را تکثیر نمود .از دیدگاه جامعه شناسی ، این تکنیک گرافیکی ، سبب می شود تا افراد بیشتری بتوانند به آن اثر دست یابند.از اینرو هنرگرافیک ، حرکت مردمی ساختن و یا مردمی شدن آثار فرهنگی و هنری را سبب شده است، همانگونه که چاپ با حروف برجسته ،رشد و توسعه آثار فرهنگی و هنری را در قرن پانزدهم فراهم ساخت.با وجود آنکه آثار گرافیکی با این مفهوم خاص می توانستند صرفا حامل پیام های هنری و با همان موضوعات و سبکهای بکار گرفته شده در رسم و نقاشی باشند اما در حقیقت بگونه ای منحصر بفرد و غیر منتظره پیام رسان مفاهیم سیاسی ، مذهبی و اقتصادی یا به بیانی مفاهیم غیر هنری شدند .آندسته از آثار گرافیکی که ماهیت اطلاع رسانی داشته باشند، خواه از ارزش هنری برخوردار باشند یا نباشند – در مقوله هنرکاربردی یا هنر ماموریت داده شده ، می گنجند.این امر در خلال سالهای گذشته ، پیشرفت سریعی داشته است و آن چیزی شده است که ما امروزه آنرا به عنوان هنر تجارتی یا طرح گرافیکی می شناسیم .این نوع را نیز می توان بعنوان ترکیب هنری تصاویر و حروف برای اهداف عملی خاص نامید.

 تصویر و نوشته

یکی از شگردهای هنرگرافیک برای ارائه این اهداف عملی ،ترکیب دقیق و ماهرانه تصویر و نوشته است.پیام های کلامی و تصویری در نمونه های در حال تغییر، تحت تاثیر متقابل و مکمل یکدیگرند.چگونگی این تاثیر و تاثر به ماهیت کار ، شناخت هدف ،سبک مورد استفاده در زمان مورد نظر و هم چنین سبک هنرمند برای بیان مفهوم و دیدگاه ها و خواسته های مخاطبین بستگی دارد.اینجا دو حالت وجود دارد، یک اثری که پیامش را تنها از طریق کلام (ارتباط کلامی )بیان می دارد، و حالت دوم اثری که پیامش را تنها از طریق تصویر (ارتباط تصویری) عرضه می دارد به بیانی دیگر طرح گرافیکی .در حالت اول بدون تصویر و در حالت دوم بدون نوشته است.

اگرچه ، ترکیب طبیعی تصویر و نوشته نشان می دهد که طرح گرافیکی از دو سیستم ارتباطی کاملا متفاوت با یکدیگر ، برخوردار است اما نوشته یا کلام بعنوان جایگاه یا محل واژه ها و تصویر بعنوان یک اثر خطی .صریح و چند رنگ و یا گاهی نیز تفسیر سه بعدی اشیاء ومفاهیم انتزاعی مطرح می باشند از اینرو ، طرح گرافیکی نقش عمده خود را در تاریخ پدیده خط و نگارش نشان می دهد، همانگونه که در پدیده هنر نیز چنین نقشی دارد، این دو مقوله ، هماهنگ با نقش های مختلف خود و درمدت زمانی به درازای صدها و یا هزاران سال به شکل کنونی خود رشد و نمو کرده است.اما هر دوی آنها از نیاز بشر برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود به دیگران ، و برقراری ارتباط و همچنین از نیاز و تمایل بشر برای بقای ارتباط خود در قالب تصویر یا کلام نشات می گیرد.اگر به گذشته بنگریم ، خواهیم دید که اولین اثر گرافیکی که انسانها از خود بر جای گذاشته اند .در هر دو قالب تصویر و کلام بوده است.

 آغاز پدیده تبلیغات

با نگاهی به تاریخچه تبلیغات ، این پرسش در ذهن انسان جرقه می زند که این پدیده از کجا و چگونه آغاز شده است؟ پاسخ ممکن به این پرسش ، به تعریفی که از پدیده پیچیده تبلیغات ارائه می شود، بستگی دارد .اگر این مقوله به عنوان تلاشی سیستماتیک و هدفدار تلقی شود که هدف آن تشویق افراد بیشتر برای عمل کردن به یک طریقه خاص ، باشد، نمونه های زیادی از آن وجود دارد که در ظاهر ، در مقایسه با آنچه که امروزه از آن به عنوان تبلیغات نام می بریم، از قدرت عمل کمتری برخوردار است.

بخش زیادی از آئین ها و مراسم حکام گذشته ،دراین تعریف می گنجند.براساس این تعریف ، حکامی که تلاش می کردند با برپاداشتن مقبره و یا بجای گذاشتن بنای یادبودی از خود ، خاطره ای را در ذهن آیندگان و معاصرین خود مجسم سازند ،در واقع یک کار تبلیغاتی انجام می دادند.کارفرمایان طماعی که غالبا با ادعاهای دروغین ، ملاحان و سربازان را بکار می گماشتند ، خود به مثابه تبلیغ کندگان بودند.این کار همچنین شکلی از تبلیغات والبته با ماهیتی تجاری بود.علاوه بر این فروشندگان ماهی و یا میوه دربازار ،که اجناس خود را فریاد می زدند و بدین ترتیب تلاش می کردند تا مشتریان بیشتری را برای کالای خود جمع کنند نیز از جمله تبلیغ کنندگان بودند.شکی نیست که حتی از نظر قدمت میان فعالیتهای تبلیغاتی و سیاسی (مثلا از جانب خطبا و سخنرانان) وا شکال مختلف حقه های تجاری تبلیغ کالا و خدمات (آنچه که ما امروزه بعنوان آگهی های تجارتی از آن نام می بریم) تفاوت فاحشی وجود دارد .تقریبا تبلیغات در همه اشکال آن ، از کلمات – گفتاری یا نوشتاری – کمتر بهره می جوید و تاثیرات خاصی را در ذهن بر جای می گذارد و به این ترتیب واکنش مطلوب و مورد نیاز را ایجادمی نماید.اما تصویر از دیرباز برای تبلیغات استفاده می شده است.نمایش یک کفش و یا پایی که در حال پوشیدن یک کفش است و یا ماکتی از آن در جلوی درب یک خانه ، طریقه موسومی بود تا نشان دهند که کفاشی در آن خانه زندگی می کند و خریداران را تشویق نمایند تا برای خرید به او مراجعه کنند.وقتی تصویر یک ماهی در پیاده روی خیابانهای شهرهای پومپی (Pompeii) و یا اوستیا (Ostia) در ایتالیا قرار داده می شد دیگر نیازی نبود.برعکس تبلیغات انتخاباتی و یا آگهی های مربوط به تاتر به آسانی و بدون بکار گیری الفاظ و واژه ها (بدون برقراری ارتباط کلامی )موفق نخواهد بود.وجه مشترک تمامی نمونه های اولیه تبلیغات این است که در همه این نمونه ها ،یک نمونه منتخب از کار در محلی پر رفت و آمد (اتسراتژیک ) قرار داده می شد.این نمونه منتخب در حقیقت جانشینی برای نمونه اصلی بود، پیام نوشتاری ،جانشین کلام و ایده کاندیدای انتخاباتی و یا فریاد فروشندگان دوره گرد می شد و تصویر ماهی جانشینی بود برای خود ماهی .فرآیند تکرار مطلب و پیام آگهی ،بطریقه مکانیزه یا غیر مکانیزه که سبب می شود پیام دریک زمان و درمکانهای مختلف به گوش متقاضیان بالقوه (کالاها یا خدمات موردنظر) منتقل شود، از بارزترین مشخصات آگهی های تجاری کنونی است.همزمانی و مضاعف ساختن پیام در حقیقت از عوامل و اجزائ ضروری و اجتناب ناپذیر آگهی های تجارتی امروزی است.پخش پیام های بازرگانی (نوشتاری یا تصویری)

با توسعه شهرها که از روزگاری نه چندان دور آغاز شده ، ارتباطینزدیک و تنگاتنگ داشته است.صنعتگران و بازرگانان علاقه داشتند تا در شهرهای آزاد گرد هم بیایند و به این ترتیب ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زندگی آنان دستخوش تحولات زیادی شدو کسب اطلاعات دقیق تر ، در کوتاهترین زمان ممکن و با دقت و کارآیی بیشتر اهمیت ویژه ای یافت .اغراق نیست اگر بگوئیم که آگهی های تجارتی ، محصول شهر است.

از امپراطوری روم تا مسیحیت غربی سیاست توسعه طلبی رومیها در اروپا ، شمال افریقا و خاور نزدیک با لشکر کشی های بزرگ انجام می شد، اما این لشگرکشیها درعین حال انتشار تبلیغات را از طریق کانال های مختلف و بنام قردت جهانگیر امپراطوری روم میسر می ساخت.اقداماتی که برای دستیابی به این هدف اتخاذ شد، البته آن بکارگیری آگهی ها و آنهم به مفهوم وسیع و گسترده آن بود.معابدی که استادانه ساخته می شدند، معرف زیارتگاههای رومی بودند که خدایان رومی را جانشین خدایان محلی می ساختند.ساختن میدان مسابقات و آمفی تئاترها امکان انجام نمایش و مسابقات را برای عموم مردم فراهم ساخت که البته هدف از آغاز چنین سیاستی مطمئنا جلب رضایت و توجه توده مردم و پوشاندن نقاط ضعف دولتمردان و سیاستمداران بود.

این فعالیت های تبلیغاتی با پیام های نوشتاری همراه بود که از مهمترین آنها کتیبه های کنده شده در بناهای یادبود و طاق نصرتها بود که در هر صورت هدف تبلیغاتی را دنبال می کردند.این کتیبه های کنده کاری شده همچنین وضعیت و سبک نگارش مکتوبات رسمی را نیز نشان می دادند.رومیان بیشتر از ترکیب نوشته و تصویر برای ضرب سکه استفاده کرده بودند.همچنین این نوع ترکیب در صفحات لولا دار چوبی از جنس عاج و یا با موم نیز به چشم می خورد .این کتبیه ها به جهت داشتن جلد ضخیم که در صحافی های کنونی نیز استفاده می شود.اهمیت داشتند.

از قرن ششم و یا هفتم به بعد، معنویت باطنی مسیحیت راهی برای این انگیزه در حال گسترش ، ارائه نمود.یکی از نمودهای بارز این گسترش ، فعالیت های میسیونرهای (مبلغان) مذهبی بود که به قدرت اعتقادی واعظ به خطابه ها و سخنرانی هایش بستگی داشت.کلیسا ، اعزام مبلغانش را ، راهی برای رقابت با امپراطوری جهانگیر رومی دانست و در جستجوی جایگزین ساختن یک امپراطوری عظیم مذهبی بود.اما از آنجا که متقاعد ساختن گروندگان و تفهیم معنویت روحانی کلیسا، به ابزارها و تکنیکهای تجسمی خاصی نیاز داشت ، مقامات کلیسا ، توسل به هنر را برای منظور خویش برگزیدند.هنری که کلیسا در قرون اولیه ظهور مسیحیت مد نظر داشت، عمدتا نشان دادن سلطه و اقتدار مسیحیت در باربر سلطه امپراطوری روم بود.در حقیقت کلیسا به عنوان نقطه مقابل امپراطوری روم مطرح شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه هنر گرافیک و گرافیک متحرک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *