دانلود پایان نامه طراحی و مدلسازی قالب برش Link توسط نرم‌افزار پیشرفته Catia

دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 آموزشکده فنی امام علی (ع) یزد

 عنوان :

قالب برش

طراحی و مدلسازی قالب برش Link توسط نرم افزار پیشرفته Catia

 استاد راهنما :

جناب آقای صحت

 گردآورنده :

حسن خدابنده لو

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول (طراحی قطعات)…………………………………………………………………. 5

فرورفتگی ها و برآمدگی ها ………………………………………………………………………….. 5

فرورفتگی ها و برآمدگی ها در اطراف سوراخ …………………………………………………………….. 8

لبه های خم شده………………………………………………………………………………….. 9

تلرانس ها در قالب ها……………………………………………………………………………… 10

سوراخهای راست ………………………………………………………………………………….. 10

سوراخهای بیرون زده………………………………………………………………………………. 11

رابطه سوراخها با خم ها……………………………………………………………………………. 13

شکاف ها (فاق ها) …………………………………………………………………………………. 14

خم ها………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم (انواع قالب)……………………………………………………………………………. 23

قالب های برش ……………………………………………………………………………………. 23

قالب های تمام برش (قیچی)………………………………………………………………………….. 23

قالب های مرکب …………………………………………………………………………………… 25

قالب های قیچی کاری و صافکاری ……………………………………………………………………… 25

قالب های سوراخ کاری ……………………………………………………………………………… 26

قالب های خان کشی ………………………………………………………………………………… 26

قالب های خم …………………………………………………………………………………….. 29

قالب های فرم ……………………………………………………………………………………. 32

قالب های کشش ……………………………………………………………………………………. 33

قالب های گرد کاری ……………………………………………………………………………….. 35

قالب های اکستروژن ……………………………………………………………………………….. 35

قالب های سردکاری ………………………………………………………………………………… 36

قالب های مرحله ای ………………………………………………………………………………… 38

قالب های جازدن قطعات ……………………………………………………………………………. 38

قالب های دیگر …………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم (پرس)………………………………………………………………………………….. 43

انواع پرس ها …………………………………………………………………………………… 43

ساختمان پرس ها ………………………………………………………………………………….. 43

منابع مورد استفاده در پرس ها …………………………………………………………………….. 44

سرعت پرس ها ……………………………………………………………………………………. 44

پرس های C شکل ضربه ای …………………………………………………………………………… 45

پرس های C شکل بزرگ ……………………………………………………………………………… 47

طرز کار با یک پرس C شکل ضربه ای………………………………………………………………….. 49

پرس با میزگردان ………………………………………………………………………………… 50

پرس با تغذیه نقاله ای ……………………………………………………………………………. 51

پرس های ورق کاری ……………………………………………………………………………….. 53

پرس های چرخ در پشت ………………………………………………………………………………. 53

پرس های هیدرولیک…………………………………………………………………………………. 55

ساختمان یک پرس هیدرولیک………………………………………………………………………….. 56

پرس های هیدرولیک با میز گردان…………………………………………………………………….. 57

پرس های پنوماتیک ………………………………………………………………………………… 59

پرس های الکتریکی ………………………………………………………………………………… 59

پرس های دروازه ای ……………………………………………………………………………….. 60

پرس های دروازه ای با میزگردان………………………………………………………………………. 62

پرس های دروازه ای هیدرولیک ………………………………………………………………………… 63

پرس های دروازه ای بزرگ ……………………………………………………………………………. 64

پرس های چهار ستونه ………………………………………………………………………………. 66

پرس های چهار ستونه تمام فولادی …………………………………………………………………… 67

پرس های چهار ستونه بزرگ…………………………………………………………… …………….. 68

پرس های انتقالی …………………………………………………………………………………. 69

پرس های هیدروفرم ………………………………………………………………………………… 70

پرس های که از پایین به بالا عمل می کنند ……………………………………………………….. 71

پرس های چهار ستونه با حرکت از پایین به بالا ……………………………………………………  72

پرس های با سرعت زیاد …………………………………………………………………………….. 73

پرس های فوق العاده سریع ………………………………………………………………………….. 73

پرس های کاملاً اتوماتیک ……………………………………………………………………………. 74

وسایل انتقال دهنده………………………………………………………………………………. 75

تخلیه کننده های اتوماتیک…………………………………………………………………………. 76

تخلیه کننده های انبرکی…………………………………………………………………………… 76

فصل چهارم (برش فلزات)…………………………………………………………………… 78

تعریف ………………………………………………………………………………………… 78

مراحل برش …………………………………………………………………………………….. 79

قالبهای برش ……………………………………………………………………………………. 80

بازی برش ………………………………………………………………………………………. 81

قابل تبدیل بودن قالبهای برش بر اساس بازی برش…………………………………………………..  86

بازی برش برای فولادهای الکتریکی …………………………………………………………………… 90

بازی برش برای مواد غیر فلزی …………………………………………………………………….. 90

بازی برش برای قالب های اصلاح ………………………………………………………………………. 91

کلیرانس زاویه ای………………………………………………………………………………… 92

قیچی ………………………………………………………………………………………….. 95

رابطه نیرو مقدار قیچی …………………………………………………………………………… 96

فشار برش……………………………………………………………………………………….. 98

فاصله مجاز بین برش ها ……………………………………………………………………………. 106

تئوری پارگی ورق ………………………………………………………………………………… 110

لقی نامناسب ……………………………………………………………………………………. 114

نیروی برش ……………………………………………………………………………………… 116

کاهش نیروی برش ……………………………………………………………………………. 117

 فصل پنجم (14 مرحله طراحی قالب)…………………………………………………… 120

نوار ورق ………………………………………………………………………………………. 120

ماتریس ………………………………………………………………………………………… 120

سنبه پولک زنی ………………………………………………………………………………….. 121

سنبه سوراخکاری …………………………………………………………………………………. 122

صفحه سنگبر …………………………………………………………………………………….. 123

راهنمای داخلی ………………………………………………………………………………….. 124

گچ راهنمای ورق یا کانال راهنما ………………………………………………………………. 125

استپ انگشتی یا پین انگشتی …………………………………………………………………… 126

پین اتوماتیک یا استپ اتوماتیک …………………………………………………………………… 127

صفحه جدا کننده (صفحه رو بنده)………………………………………………………………. 128

اتصالات و بست ها ………………………………………………………………………………… 129

کفشک ها ……………………………………………………………………………………… 129

نقشه کامل ………………………………………………………………………………….. 130

فصل ششم- مشخصات قطعه کار و محاسبات طراحی…………………………………133

مشخصات قطعه کار…………………………………………………………………… 133

ابعاد…………………………………………………………………………………………… 133

خیلی و تنش برشی………………………………………………………………………. 133

محاسبات مربوط به نوار خام………………………………………………………. 134

مازاد عرضی و طولی…………………………………………………………………… 134

بازدهی ورق……………………………………………………………………………….. 135

محاسبات مربوط به ماتریس………………………………………………………… 136

قسمت بدون شیب………………………………………………………………………… 136

شیب یا زاویه آزاد……………………………………………………………………….. 136

ضخامت……………………………………………………………………………………… 136

حداقل فاصله سوراخ ماتریس تا لبه……………………………………………….. 136

مشخصات ورق گیر…………………………………………………………………….. 137

لقی بین سنبه وماتریس (C)…………………………………………………………… 137

لقی در بلانک زنی………………………………………………………………………… 138

لقی در سوراخکاری…………………………………………………………………….. 138

اتصالات…………………………………………………………………………………….. 139

محاسبه نیروها……………………………………………………………………………. 139

نیروی برش………………………………………………………………………………… 139

نیروی تناژ………………………………………………………………………………….. 140

ضربه گیر………………………………………………………………………………….. 140

علت استفاده از ضربه گیر……………………………………………………………. 140

روش های تعیین لزوم ضربه گیر………………………………………………….. 140

-مکان دنباله قالب………………………………………………………………………… 141

روش های پیدا کردن مکان دنباله قالب…………………………………………… 141

محاسبه محل مناسب……………………………………………………………………. 141

منابع………………………………………………………………………………………….. 144

چکیده

این پروژه به بررسی چگونگی طراحی یک قالب با توجه به نیازمندی های محصول می پردازد. در قسمت اول باید بدانیم که ویژگیهای محصول مورد نظر ما از نظر خواص ظاهری و نوع کاربردی چگونه است که در قسمت طراحی قطعات آمده است.

برای هر محصولی هم می توان از چند قالب استفاده کرد و هم از یک قالب پیچیده که بسته به نیاز و امکان تجهیزات تولیدی می توان از انواع تکنولوژی قالب استفاده کرد و برای این منظور نیاز به شناخت انواع قالب داریم.

پرسها به عنوان منابع تخصیص نیرو به فکهای هر قالب نقش بسیاری در تولید دارند علم استفاده از نیرویی مناسب برای استفاده بهینه از امکانات برای هر فرد حتی بسیار دارای اهمیت می باشد. به طور مثال یک پرس 120 تن می تواند قالب نک پشت سری را نابود کند. در بخش پرس و برش فلزات به تشریح کامل ملزومات و نیازهای مختلف پرداخته شده است.

در قسمت طراحی قالب نیاز به دانستن مراحل مختلف طراحی می باشد. در این تحقیق به بیان مراحل مختلف طراحی قالب (14 مرحله) به صورت کامل پرداخته شده است و به مشخصات قطعه کار و محاسبات طراحی نیز به صورت بخشهای مجزا پرداخته شده است.

هدف این تحقیق گردآوری منظومه ای جهت ساخت انواع قالب می باشد که روش ساخت و طراحی با توجه به امکانات سرلوحه تمامی تحقیقات این پروژه بوده است.

مقدمه

قطعات پرس شده

قطعات پرس شده به اجزایی گفته می شود که از ورقه های فلزی بریده و فرم داده شده اند. با نگاهی به اطراف خود این قطعات را که به فرم های گوناگون و اندازه های مختلف پرس کاری و شکل داده شده اند به مقدار زیادی خواهید یافت و شاید تعدادی از آنها جزء وسایل شخصی شما نیز باشند. مثلاً حلقه ای که در دست دارید احتمالاً حاصل یک عمل پرس کاری است. بیشتر قطعات موجود در ساعت مچی در عملیات پرس کاری ساخته شده است. قلاب کمر، منگنه های کفش، عینک، خودنویس، زیپ لباس همه اینها محصولات مختلف پرس کاری هستند.

هما نطور که گفته شد، با نظری به اطراف خود در هر اطاق، محصولات صنعت پرس کاری را خواهید دید. بیشتر قطعات لوستر و لوازم برقی دیگر، همچنین دستگیره های در و رادیاتور شوفاژ از محصولات صنعت پرس کاری هستند. در منازل نیز از اینگونه قطعات به فراوانی یافت می شوند. ظروف، مثل بشقابها، چاقوها، قاشقها و چنگالها، قوری و دستگیره های کابینت آشپزخانه، قوطی باز کن و غیره مثالهایی از این نوع مصنوعات می باشند.

یخچال را می توان تماماً محصول عملیات پرس کاری دانست. همچنین اجاق گاز و سایر وسایل خانگی دیگر در این گروه قرار دارند. برای ساختن هر کدام از قطعات موجود در وسایل نامبرده به حداقل 3 تا 6 قالب نیاز است.

هر اتومبیل از صدها قطعه پرس شده ساخته شده است که بزرگترین این قطعات سقف و سپس گلگیرها، درها، بدنه و چرخها هستند. صدها قطعه کوچک تر دیگر نیز وجود دارند که اکثر آنها در مقابل دید قرار نداشته بلکه در داخل اتومبیل در قسمت های مختلف نصب گردیده اند. یک نمونه از این قطعات، شمع اتومبیل است که قسمت هایی از آن با اعمال پرس کاری ساخته شده است. در دو مرحله از عملیات مربوط به پرس کاری قطعات یک شمع اتومبیل به قالب ها بسیار پیچیده ای احتیاج است و برای ساخت هر کدام از این قالب ها صدها هزار دلار خرج می شود که این تنها قسمتی از مخارج است و به این هزینه ها بایستی هزینه های طراحی و هزینه قالب نگهدار شامل کفشها و میله ها و بوش های راهنما را نیز افزود.

ماشین های موجود در ادارات مانند ماشین های تحریر، ماشین حساب و فتوکپی و غیره را نیز می توان از محصولاتی دانست که در آنها صدها قطعه پرس شده وجود دارند. به عنوان مثال دیگر رادیو و تلویزیون را نام ببریم که هر کدام به هزاران قطعه پرس کاری شده نیاز دارند.

قطارها، هواپیما ها وموشکها خود مثال های دیگری از کاربرد وسیع صنعت پرس کاری هستند، همه این وسایل سال به سال تغییر کرده و بهتر می شوند که در نتیجه به قالب های بهتر و پیشرفته تر نیاز خواهد بود که این خود موجب پیشرفت و گسترش صنعت قالبسازی و پرس کاری می گردد.

با توجه به مطالب فوق می تواند به اهمیت و ابعاد بزرگ صنعت قالبسازی پی برد. مهندسی قالب سازی و پرس کاری در 50 ساله اخیر ابعاد غول آسائی پیدا نموده است و بدون شک در آینده نیز این صنعت پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود.

فصل اول

طراحی قطعات

در این بخش از کتاب، با انواع مختلف «قطعات» آشنا می شویم. شکل این قطعات، اساس و پایه ای برای طراحی قطعه می باشند. باید متذکر شد که طراحی قطعه مورد نظر، قبل از طراحی قالب انجام می پذیرد و شامل محاسبات منحصر به خود است. طراحی قطعات شامل موارد زیر می باشند :

1ـ فرورفتگی ها و برآمدگی ها (گرده ماهی ها) 2ـ فرورفتگی ها و برآمدگی ها در اطراف سوراخ 3ـ لبه های خم شده 4ـ تلرانس 5ـ برش سوراخها 6ـ سوراخهای راست 7ـ سوراخهای بیرون زده 8ـ رابطه سوراخها با خم ها 9ـ شکاف ها (فاق ها) 10 ـ خم ها و لولاها.

فرورفتگی و برآمدگی ها : در شکل 1-1 طرح اساسی فرورفتگی یا برآمدگی ها نشان داده شده اند و در تابلوی 1-1 اندازه های استاندارد با توجه به شکل 1-1 نوشته شده است. این بر روی سطوح انحناء دار و یا شیب دار دیگر نیز بدون اینکه بر روی قطعه جا بیاندازد (موج دار کردن و یا خط انداختن) قابل استفاده باشند.

در تابلوی 1-1 مقادیر A, a و R2 , R1 و R3 و T* و Tt بر اساس شکل داده شده است.

می دانیم که اگر صفحه ای تحت زاویه 90 درجه خم شود، معمولاً محل خم نقطه ضعیفی خواهد شد. با ایجاد فرورفتگی در این محل، استحکام در آن نقطه 100% تا 200% افزایش خواهد یافت. در شکل 2-1 دو نوع فرورفتگی در محل خم ها نشان داده شده است.

تلرانس ها در قالب ها : اندازه ها و فاصله های مجاز بین دو قطعه که با هم درگیری مستقیم دارند را تلرانس می گویند. در قالب سازی معمولاً فاصله مجاز بین سنبه و ماتریس آنرا تلرانس می نامند. در تابلوی 2-1 تلرانس های مربوط به سوراخکاری در مورد مواردی چون آهن، برنج، سس و آلومینیوم تعیین شده اند. توجه به این نکته لازم است که هر چه ماده نرم تر باشد فاصله مجاز بین سنبه و ماتریس (در برشکاری) کمتر خواهد بود. (مواد نرم مانند فیبر، لاستیک و غیره).

در طراحی قطعات باید در نظر داشت که تنها ضخامت ورق تمیز بریده می شود و بقیه آن در اثر فشار وارد آمده کند یا پاره می شود.

حال که ایجاد سوراخ به وسیله سنبه و ماتریس مورد بحث است لازم است که راجع به فرمهایی که در سوراخها مورد استفاده قرار می گیرد توضیح دهیم.

سوراخهای راست : منظور از سوراخهای راست، سوراخهایی هستند که در نمای بالایی آنها تنها یک دایره نمایش داده شود و نه بیشتر. در شکل A 7-1 این نوع سوراخها نشان داده شده اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه طراحی و مدلسازی قالب برش Link توسط نرم افزار پیشرفته Catia

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید