پایان نامه ارشد – ساختار درونی سرمایه انسانی:

جهت شناسایی ماهیت سرمایه فکری، تحلیل ساختار درونی الزامی است. براین اساس سه بعد زیر مطرح می گردد:

الف. دانش: به دانشی اشاره دارد که در اختیار نیروی کار بوده به گونه ای که آنان جهت انجام موفقیت آمیز و وظایفشان از آن دانش بهره می گیرند و شامل متغیرهای زیر می گردد:

1-تحصیلات رسمی،2-آموزش خاص،3-تجربه،4-توسعه فردی.

ب.توانایی: به نوعی از دانش اشاره دارد که به چگونگی انجام وظایف مربوط می شود و شامل متغیرهای زیر می گردد:

1-یادگیری فردی،2-کارهای تیمی و مشارکتی،3-ارتباطات (با تاکید بر مبادله دانش فردی و چگونگی انجام کار)،4-رهبری

ج.رفتارها: به دانش درباره ی منابع اولیه ای اشاره دارد که راهنمای افراد در انجام وظایفشان می باشدو دربردارنده ی متغیرهای زیر است:

1-حس تعلق و تعهد،2-خود انگیزشی،3-رضایت شغلی،4-دوستی،5-انعطاف پذیری،6-خلاقیت

(خصم افکن و همکاران،1393، ص 59)

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.