دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

با عنوان : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: زیست شناسی

گرایش: میکروب شناسی

عنوان:

جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی مارچوبه بومی استان گلستان و تاثیر آنها در گیاهان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین ارزانش

استاد مشاور:

دکتر رضا نظام زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت پژوهش 3
اهداف پژوهش 3
فصل اول- کلیات  
1-1-اندوفیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-2- اکولوژی باکتری های اندوفیت………………………………………………………………………………………….. 5
1-2-3- منشاء باکتری های اندوفیت……………………………………………………………………………………………… 5
1-1-4- نحوه ی ورود باکتری های اندوفیت به درون بافت های گیاهی…………………………………………….. 8
1-1-5- حرکت باکتری های اندوفیت در بافت های گیاهی………………………………………………………………. 10
1-1-6 – محل استقرار باکتری های اندوفیت…………………………………………………………………………………… 11
1-1-7 – تراکم جمعیت باکتری های اندوفیت…………………………………………………………………………………. 12
1-1-7-1- فاکتورهای زنده………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-1- میکروارگانیسم های همراه با گیاه……………………………………………………………………………… 13
1-1-7-1-1-1- باکتری ها و قارچ ها……………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-2- ویروس ها…………………………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-3- نماتد ها…………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-2- ژنوتیپ گیاه…………………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-7-2- فاکتورهای غیر زنده…………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-8- اثرات مفید باکتری های اندوفیت گیاهی…………………………………………………………………………….. 15
1-1-8-1- افزایش رشد گیاه………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1-8-2- کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی……………………………………………………………………………… 17
1-1-8-3- بهره گیری ازاندوفیت ها در مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………… 17
1-1-8-4- افزایش تولید مواد دارویی توسط گیاه……………………………………………………………………………. 17
1-1-9- نحوه ی بهره گیری از باکتری های اندوفیت……………………………………………………………………………. 18
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید