ماه: بهمن ۱۳۹۴

دانلود فرمت ورد: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : کاربرد تکثير دايره اي چرخان براي تشخيص سريع کلادوفيالوفورا بانتيانا

با عنوان : کاربرد تکثير دايره اي چرخان براي تشخيص سريع کلادوفيالوفورا بانتيانا

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

فرمت word : پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

با عنوان : مطالعه خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

با عنوان :  بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

جدید: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم

با عنوان : مطالعه اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم تهديد در قوانين كيفری ايران

با عنوان : مطالعه جرم تهديد در قوانين كيفری ايران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز

با عنوان : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

متن کامل: پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری

با عنوان :  قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Read More

فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته صنایع غذایی : افزایش زمان ماندگاری ماست با استفاده از استارتر محافظ

با عنوان : افزایش زمان ماندگاری ماست با بهره گیری از استارتر محافظ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی

گرایش تکنولوژی مواد­غذایی

عنوان

افزایش زمان ماندگاری ماست با بهره گیری از استارتر محافظ جهت کنترل میکروارگانیسم‌های عامل فساد

استاد راهنما

دکتر حمید بهادر قدوسی

استاد مشاور

دکتر مرضیه بلندی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..     1  

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- محصولات لبنی تخمیری………………………………………………………………………………………………   3

1-3- ماست…………………………………………………………………………………………………………………………   5

1-3-1- تولید ماست…………………………………………………………………………………………………………….   5

1-3-2- معضلات و معایب ماست و راه حل های اصلاح آن……………………………………………………   6

1-3-2-1- طعم تلخی…………………………………………………………………………………………………………    6

1-3-2-2- طعم ماستی ـ مخمری…………………………………………………………………………………………   6

1-3-2-3-کپک زدگی…………………………………………………………………………………………………………   6

1-3-2-4- ترش شدن ماست………………………………………………………………………………………………..   7

1-4- کشت‌های آغازگر در ماســت……………………………………………………………………………………….   7

1-4-1- کنترل کیفی آغازگرها……………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-1-1- آزمایش میکروسکوپی…………………………………………………………………………………………… 11

1-1-1-2- تشخیص آلودگی………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-1-3- تعیین قدرت مایه………………………………………………………………………………………………… 12

1-4-1-4- تشخیص فاژ………………………………………………………………………………………………………   12

1-5 -باکتری‌های الحاقی به کشت‌های آغازگر………………………………………………………………………..   12

1-5-1- جنس لاکتوباسیلوس……………………………………………………………………………………………….   13

1-5-1-1- لاکتوباسیلوس رامنوزوس……………………………………………………………………………………..   14

1-5-1-2- لاکتوباسیلوس پاراکازئی………………………………………………………………………………………..   16

1-5-2- پروپیونی باکتریوم……………………………………………………………………………………………………..   16

1-5-2-1- جنس پروپیونی باکتریوم‌ها…………………………………………………………………………………….   18

1-5-3- باکتری‌های اسیدلاکتیک…………………………………………………………………………………………..   19

1-5-3-1- تأثیر ضدمیکروبی باکتری‌های اسیدلاکتیک……………………………………………………………….   20

1-5-3-2-تأثیر باکتری‌های اسیدلاکتیک در سلامت بشر…………………………………………………………..   21

1-5-3-3-متابولیسم باکتری‌های اسید لاکتیک شیر به عنوان آغازگر…………………………………………….   21

1-5-4-فاکتورهای مؤثر بر فعالیت ضدقارچی باکتری‌های اسید لاکتیک………………………………………   22

1-5-4-1- اثردرجه حرارت و زمان گرمخانه گذاری……………………………………………………………….   22

1-5-4-2- اثرمحیط رشد……………………………………………………………………………………………………..   22

1-5-4-3- اثر فاکتورهای تغذیه ای……………………………………………………………………………………….   22

1-5-4-4- اثر pH………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-6- خاصیت ضد میکروبی ماست………………………………………………………………………………………… 23

1-7- استارترهای محافظ……………………………………………………………………………………………………….. 23

1-8- مهمترین محیط‌های کشت ماست………………………………………………………………………………….. 28

1-8-1- مهمترین محیط های کشت باکتری‌های ماست و پروبیوتیک………………………………………..   29

1-8-1-1- MRS agar………………………………………………………………………………………………….     29

1-8-1-2-MRS-bile agar …………………………………………………………………………………………     29

1-8-1-3-St agar …………………………………………………………………………………………………….       29

1-8-1-4- M17 agar………………………………………………………………………………………………….     29

1-8-1-5- M17-lactoe agar……………………………………………………………………………………….     29

1-8-1-6-MRS(5.2) ……………………………………………………………………………………………………     29

1-8-1-7- MRS-sorbitol agar ………………………………………………………………………………….   30

1-8-1-8-NA-salicin agar …………………………………………………………………………………………   30

1-9- مخمرساکارومایسس سرویزیه…………………………………………………………………………………..     31

1-10- نگهدارنده (نایسین، ناتامایسین)………………………………………………………………………………     32  

1-11- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………   34

1-11-1- اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………   34

1-11-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………….   34

1-11-3- اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………     34

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

2-1- اثر ضدقارچی پروپیونی باکتریوم فرودن ریچی و لاکتوباسیلوس رامنوزوس……………………       36

2-2- اثر ضدباکتریایی پروپیونی باکتریوم فرودن ریچی و لاکتوباسیلوس رامنوزوس…………………       39  

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مواد و دستگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………..       43

3-1-1- موادمصرفی……………………………………………………………………………………………………..       43

3-1-2-دستگاه‌ها………………………………………………………………………………………………………….       44

3-2- روشهای آزمون…………………………………………………………………………………………………….       44

3-2-1- طرح آزمایش وآماده سازی نمونه ها……………………………………………………………………       44

3-2-2- ارزیابی آماری…………………………………………………………………………………………………..     47

3-2-3- روشهای اندازه گیری شاخص ها…………………………………………………………………………     47      

3-2-3-1- تعیین قابلیت زیستی باکتری های آغازگرماست و مخمر ساکارومایسز سرویزیه……..     47  

3-2-3-2- اندازه گیریpH……………………………………………………………………………………………..     47

3-2-3-3- مدت زمان گرمخانه گذاری……………………………………………………………………………..     48

3-2-3-4-سنجش اسیدیته قابل تیتر………………………………………………………………………………….     48

3-3- متغیرهای آزمایش……………………………………………………………………………………………………   48

فصل چهارم : نتایج ویافته­ها

4-1- اثر گذاری باکتر های محافظ بر رشد مخمر…………………………………………………………………   50

4-1-1- شرایط یخچالی…………………………………………………………………………………………………… 50

4-1-2- شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………………. 51  

4-2- مقایسه تعداد مخمردر شرایط نگهداری محیطی و یخچالی……………………………………………. 52

4-2-1- مقایسه تعداد مخمر یخچالی و محیطی در کل آزمایش……………………………………………… 52

4-2-2- مقایسه تعداد مخمر یخچالی و محیطی در تیمار شاهد…………………………………………..   53

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-3- مقایسه تعداد مخمر یخچالی و محیطی در تیمار FreshQ2…………………………………….   54

4-2-4- مقایسه تعداد مخمر یخچالی و محیطی در تیمار FreshQ4…………………………………….   54

4-2-5- مقایسه تعداد مخمر یخچالی و محیطی در تیمار HOLDBAC-YMB………………………..   55

4-2-6- مقایسه تعداد مخمر یخچالی و محیطی در تیمار HOLDBAC-YMC……………………….   55

4-3- ارزیابی ظاهری تیمارها در طول دوره نگهداری…………………………………………………………   56

4-4- مطالعه رشد باکتری های محافظ در دوره نگهداری……………………………………………………   60

4-4-1- شرایط یخچالی…………………………………………………………………………………………………   60

4-4-2- شرایط محیطی………………………………………………………………………………………………….   61

4-5- مطالعه رشد باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس در دوره نگهداری……………………… 62

4-5-1- شرایط یخچالی…………………………………………………………………………………………………. 62

4-5-2- شرایط محیطی…………………………………………………………………………………………………… 63

4-6- مطالعه رشد باکتری های استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دوره نگهداری……………………….. 64

4-6-1 شرایط یخچالی……………………………………………………………………………………………………… 64

4-6-2- شرایط محیطی…………………………………………………………………………………………………… 65

4-7-5-7- تأثير فراواني باكتري محافظ بر فراواني مخمر در شرايط و زمان هاي مختلف آزمایش……   66  

4-7-1- شرایط یخچالی………………………………………………………………………………………………….. 67

4-7-2-شرایط محیطی…………………………………………………………………………………………………….. 68

4-8- مدت زمان گرمخانه گذاری………………………………………………………………………………………. 69

5-9- طریقه تغييرات اسيديته طي دوره آزمايش…………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مطالعه نتایج مربوط به اثرگذاری باکتری های محافظ بر رشد مخمر ساکارومایسس سرویزیه…. 72

5-2- مطالعه نتایج مربوط به مقایسه تعداد مخمرها در شرایط نگهداری محیطی و یخچالی……………   74

5-3- مطالعه نتایج حاصل از ارزیابی ظاهری تیمارها درطول دوره نگهداری ……………………………….   75

5-4- مطالعه نتایج مربوط به رشد آغازگرهای محافظ در دوره نگهداری……………………………………….   76

5-5- مطالعه نتایج مربوط به رشد باکتری لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس در

دوره نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………    77

5-6- مطالعه نتایج مربوط به رشد باکتری استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دوره نگهداری……………….. 78

5-7- مطالعه تأثير فراواني باكتري محافظ بر فراواني مخمر در شرايط و زمان هاي مختلف آزمايش…… 79

5-8- طریقه تغييرات اسيديته طي دوره آزمايش………………………………………………………………………….   79

5-9- نتیجه گیری نهائی………………………………………………………………………………………………………… 80

5-10- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….. 80  

  • فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 81
  • چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………… 91

چکیده

در این پژوهش اثر آغازگر محافظ YMB HOLDBAC-، HOLDBAC-YMC ،FreshQ2 و FreshQ4 در

  • 1

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : القاء موتاسيون نقطه‌ای با استفاده از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

با عنوان : القاء موتاسيون نقطه‌ای با بهره گیری از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌کشاورزی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی بيوتکنولوژی کشاورزی

گرايش کشاورزی

عنوان

القاء موتاسيون نقطه‌ای با بهره گیری از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

استاد راهنما

دکترسيدکمال کاظمی‌تبار

استاد مشاور

دکترجعفرمسعودسينکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..
  فصل اول: مقدمه و کلیات
2 1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….
4 1-1-1 اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………
4 1-1-2 فرضیات………………………………………………………………………………………………………….
5 1-1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………
5 1-1-4 ساختارپژوهش…………………………………………………………………………………………………
6 1-2 کلیات………………………………………………………………………………………………………………….
6 1-2-1 گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………………..
7 1-2-2 رویش و تکثیر گیاه…………………………………………………………………………………………..
7 1-2-3 خواستگاه و دامنه انتشار…………………………………………………………………………………….
7 1-2-4 نیازهای اکولوژی………………………………………………………………………………………………
8 1-2-5 اهمیت دارویی…………………………………………………………………………………………………
8 1-2-6 مواد موثره و اجزاء اسانس…………………………………………………………………………………
9 1-2-7 بهره گیری‌ها…………………………………………………………………………………………………………
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
9

1-2-8 کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………………………………… 11

1-2-8-1 تاریخچه کشت بافت گیاهی………………………………………………………………………….. 12

1-2-9 کاربردهای کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………. 12

1-2-9-1 تولید مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………. 12

1-2-9-2 ایجاد گیاه عاری از عوامل بیماری‌زای گیاهی…………………………………………………… 12

1-2-9-3 ایجاد تنوع ژنتیکی……………………………………………………………………………………….. 12

1-2-9-4 کاربرد کشت بافت گیاهی در کشاورزی،باغبانی و جنگل‌داری……………………………. 13

1-2-9-5 کاربردهای اقتصادی کشت بافت گیاهی………………………………………………………….. 13

1-2-9-6 کاربردهای کشت بافت گیاهی در مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی……………………. صفحه

عنوان 14

1-2-9-7 انواع کشت بافت گیاهی……………………………………………………………………………….. 14

1-2-9-8 مطالعه اثرات فاکتورهای مختلف در محیط کشت……………………………………………. 15

1-2-9-9 نمک‌های غیرآلی…………………………………………………………………………………………. 15

1-2-9-10 ویتامین‌ها………………………………………………………………………………………………….. 16

1-2-9-11 هورمون‌های گیاهی……………………………………………………………………………………. 16

1-2-9-11-1 اکسین‌ها……………………………………………………………………………………………….. 17

1-2-9-11-2 سیتوکنین‌ها…………………………………………………………………………………………… 18

1-2-9-12 منبع انرژی………………………………………………………………………………………………… 18

1-2-9-13 عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………… 18

1-2-9-14 مواد آلی……………………………………………………………………………………………………. 19

1-2-9-15 ریزنمونه…………………………………………………………………………………………………… 19

1-2-9-16 PH…………………………………………………………………………………………………………. 19

1-2-9-17 آب………………………………………………………………………………………………………….. 20

1-2-9-18 آگار…………………………………………………………………………………………………………. 20

1-2-9-19 چگونگی انتخاب محیط کشت…………………………………………………………………….. 20

1-2-10 ریزازدیادی گیاهان از طریق کشت بافت……………………………………………………………. 21

1-2-10-1 موارد بهره گیری از ریزازدیادی………………………………………………………………………… 22

1-2-11ریشه‌زائی……………………………………………………………………………………………………….. 22

1-2-12 تعریف موتاسیون (جهش)………………………………………………………………………………. 22

1-2-12-1 تاریخچه بهره گیری از موتاسیون………………………………………………………………………. 23

1-2-12-2 انواع موتاسیون………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-12-3 موتاژن……………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-12-3-1 انواع موتاژن………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-12-3-2 عوامل شیمیایی جهش‌زا………………………………………………………………………….. 25

1-2-12-4 سطوح ایجاد موتاسیون……………………………………………………………………………….. صفحه

عنوان 26

1-2-12-5 مواد گیاهی مورد تیمار……………………………………………………………………………….. 26

1-2-12-6 اهمیت موتاسیون در اصلاح نباتات………………………………………………………………. 26

1-2-12-7 هدف موتاسیون مصنوعی……………………………………………………………………………. 27

1-2-12-8 موفقیت موتاسیون……………………………………………………………………………………… 27

1-2-12-9 اصلاح به روش موتاسیون…………………………………………………………………………… 27

1-2-12-10 روش‌های جدید بهره گیری از موتاسیون…………………………………………………………. 28

1-2- 13اسانس گیاهی………………………………………………………………………………………………… 29

1-2-13-1روغن‌های اسانس……………………………………………………………………………………….. 30

1-2-13-2 جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه……………………………  

          فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 31

2-1 اثر موتاژن‌ها در ایجاد تنوع در صفات مختلف…………………………………………………………. 33

2-2 اثر موتاسیون اتیل متیل سولفانات در ایجاد تنوع در سطوح مختلف…………………………….. 38

2-3 کشت بافت………………………………………………………………………………………………………….  

          فصل سوم: مواد و روش‌ها 40

3-1 مواد گیاهی………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-2 کشت بافت…………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2-1 تهیه محلول ذخیره محیط‌های کشت…………………………………………………………………… 41

3-2-1-1 تهیه محلول ذخیره ماکرو………………………………………………………………………………. 41

3-2-1-2 تهیه محلول ذخیره عناصر میکرو……………………………………………………………………. 43

3-2-1-3 تهیه محلول ذخیره آهن-سدیم………………………………………………………………………. 43

3-2-1-4 تهیه محلول ذخیره ویتامین……………………………………………………………………………. 44

3-2-2 تهیه محیط کشت……………………………………………………………………………………………… 45

3-2-3 کار در اتاقک کشت بافت………………………………………………………………………………….. 46

3-2-4 ضدعفونی وسایل آزمایشگاهی، محیط کشت و مواد گیاهی…………………………………… 46

3-2-4-1 ضدعفونی نمونه‌های گیاهی…………………………………………………………………………… صفحه

عنوان 46
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
3-2-3-1 ضدعفونی اندام گیاه…………………………………………………………………………………….. 47

3-2-5 تهیه ریزنمونه…………………………………………………………………………………………………… 47

3-2-6 بهینه سازی محیط کشت…………………………………………………………………………………… 47

3-2-7 مطالعه نمونه‌های کشت شده……………………………………………………………………………. 47

3-2-8 بازیافت کشت‌های آلوده…………………………………………………………………………………… 48

3-2-9 تیمارهای مورد بهره گیری……………………………………………………………………………………… 48

3-2-9-1 روش تهیه استوک EMS ……………………………………………………………………………. 49

3-2-9-2 روش اعمال تیمارهای EMS در گیاه کشت بافتی…………………………………………… 49

3-2-9-3 روش اعمال تیمارهای EMS در مزرعه…………………………………………………………. 50

3-2-9-4 روش شستشوی تیمارها……………………………………………………………………………….. 50

3-3 تهیه مواد گیاهی برای اسانس‌گیری…………………………………………………………………………. 50

3-4 واکاوی اجزاء اسانس……………………………………………………………………………………………….. 51

3-5 تجزیه داده‌های آماری……………………………………………………………………………………………  

         فصل چهارم: نتایج و بحث 52

4-1 کشت بافت…………………………………………………………………………………………………………. 55

4-2 تاثیر EMS برروی خصوصیات مرفولوژیکی گیاه……………………………………………………. 56

4-2-1 ضریب همبستگی بین صفات و خصوصیات مورد مطالعه…………………………………….. 56

4-2-2 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه جانبی…………………………………………………. 57

4-2-3 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ریشه……………………………………………………………. 57
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   
4-2-4 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد ریشه…………………………………………………………… 58

4-2-5 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد برگ……………………………………………………………. 58

4-2-6 اثر دوز EMS و زمان برروی تعداد جوانه………………………………………………………….. 59

4-2-7 اثر دوز EMS و زمان برروی طول ساقه…………………………………………………………….. 60

4-2-8 اثر دوز EMS و زمان برروی متوسط طول برگ…………………………………………………. 60

4-3 استخراج اسانس…………………………………………………………………………………………………… صفحه

عنوان 60

4-3-1 واکاوی و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس………………………………………… 61

4-3-2 نتایج مربوط به طیف کروماتوگرام گازی گیاه………………………………………………………. 62

4-3-3 ترکیبات تشکیل دهنده اسانس……………………………………………………………………………  

         فصل پنجم: نتیجه‌گیری 63

5-1 بحث………………………………………………………………………………………………………………….. 63

5-1-1 کشت بافت گیاهی…………………………………………………………………………………………… 64

5-1-2 اثرات موتاژن EMS ………………………………………………………………………………………. 68

5-2

Categories: مهندسی کشاورزی - دامپروری

Tags: , , , , , ,