دانلود پایان نامه تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

چکیده:

شوک های اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت های اقتصادی شده، بی ثباتی اقتصادی را ایجاد می نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت ها، نرخ بهره و … می شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت های موسسات پولی و مالی می شوند.

بانک ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می کند. نهاده دریافتی انواع سپرده های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی دار و مثبت ارزیابی شده است.

 101- مقدمه

هر پدیده غیر منتظره ای که تاثیر غیر قابل پیش بینی بر متغیرهای اقتصادی می گذارد شوک1 تلقی می شود که در طبقه بندی آنها می توان بر شوک های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک های متنوع اقتصادی پدید می آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست تر، بی ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می شود که فعالیت های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی نظم و متغیر است و این می تواند عامل مهمی برای بی ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک های اقتصادی ریسک های بیشتری را در فعالیت های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می تواند موجب کاهش سرمایه گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و نیز می تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک های اقتصادی خوشایند نیست. از این رو انگیزه های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر قابل پیش بینی، در تمامی تصمیم گیری های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می کند. همچنین شکل گیری انتظارات افراد، موجب می شود که این شوک ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک ها متضرر می گردند بانک ها می باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیر منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک ها، بی ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، نا اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

 

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده ای تشکیل می دهد و در واقع ویژگی واسطه گری بانک ها همین است. سرمایه بانک ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می دهد و حداقل استاندارد بین المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده اند. بنابراین اغلب منابع بانک ها متعلق به سپرده گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه ای آنها را به دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش ها می باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه بندی می نماید. نخست به جمع آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می ورزد:

الف – سپرده قرض الحسنه

  • جاری
  • پس انداز

ب – سپرده سرمایه گذاری مدت دار

  • کوتاه مدت
  • بلند مدت

ج – سایر سپرده ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه تاثیر شوک های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه

Categories: متفرقه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *