فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم تهديد در قوانين كيفری ايران

دانلود پایان نامه

با عنوان : مطالعه جرم تهديد در قوانين كيفری ايران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

پايان نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.»

گرايش : حقوق جزا و جرم‌شناسی

 عنوان :

مطالعه جرم تهديد در قوانين كيفری ايران

استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر محمود مجيدی

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت پژوهش.. 3

ب) سوالات پژوهش.. 3

ج) فرضیه‌های پژوهش.. 3

د) روش پژوهش.. 4

هـ) سازماندهی پژوهش.. 4

 فصل اول: مفاهیم، روش‌ها و اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید

مبحث نخست: مفاهیم. 6

گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی.. 6

الف) مفهوم لغوی.. 6

ب) مفهوم اصطلاحی.. 8

گفتار دوم: ارتباط تهدید با مفاهیم نزدیک…. 9

الف) رابطة تهدید با معاونت در جرم. 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دیدگاه اول: 9

دیدگاه دوم: 11

دیدگاه سوم: 12

ب) ارتباط‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی.. 12

ج) ارتباط‌ی تهدید با اکراه و اجبار. 14

د) ارتباط‌ی تهدید با اخاذی.. 25

مبحث دوم: روش‌ها و اقسام. 26

گفتار اول: روش‌ها 26

الف) تهدید کتبی.. 26

ب) تهدید شفاهی.. 27

ج) تهدید تصویری.. 28

د) تهدید عملی.. 29

گفتار دوم: اقسام و انواع. 29

الف) تهدید صریح و ضمنی.. 29

ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی.. 30

ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی.. 30

د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی.. 34

مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید. 41

گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم تهدید. 41

گفتار دوم: تحلیل جرم شناختی جرم تهدید. 44

الف) پیشگیری از جرم تهدید. 45

ب) بزهکاران جرم تهدید. 47

ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید. 49

 فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن

مبحث نخست: ارکان بزه تهدید. 53

گفتار نخست: رکن قانونی.. 53

الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب… 53

ب) دوران پس از انقلاب… 55

گفتار دوم: رکن مادی.. 56

الف) رفتار مجرمانه بزهکار. 56

1- تهدید به قتل.. 57

2- تهدید به ضررهای نفسی.. 58

3- تهدید به ضررهای شرفی.. 59

4- تهدید به ضررهای مالی.. 59

5- تهدید به افشای سر. 61

6- اخذ سند و یا نوشته. 62

ب) بزه‌دیده جرم تهدید. 69

1) شخص حقیقی.. 69

2- شخص حقوقی.. 69

3- تأثیر وسیله در جرم تهدید. 70

4- نتیجه مجرمانه. 71

گفتار سوم: رکن روانی.. 72

الف) اجزای رکن روانی تهدید. 73

1- سوء نیت عام. 73

2- انگیزه 74

ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی.. 75

1) تهدید یا سبق تصمیم. 75

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2) تهدید بدون سبق تصمیم. 75

مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید. 76

گفتار نخست: اقسام مجازات… 76

الف) مجازات اصلی جرم تهدید. 76

ب) مجازات تکمیلی.. 77

ج) اقدامات تأمینی.. 79

گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات… 81

الف) کیفیات مخففه. 81

ب) کیفیات مشدده 83

ج) اقدامات ارفاقی.. 85

1- آزادی مشروط.. 85

2- تعلیق مجازات.. 88

نتیجه‌گیری.. 112

پیشنهادات… 115

منابع.. 116

چکیده

هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی می باشد و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی می باشد همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت می باشد شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در طرفداری قانونی می باشد. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت می باشد اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب نمود. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده می باشد. قانون تکریم به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده می باشد. جرم تهدید مانند جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد.

اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این می باشد که ایجاب می کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی اقدام داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر اقدام حقوقی که علی رغم خواسته باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام گردد از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.

ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو تکریم و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی می باشد مانند این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی اقدام داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید مانند جرایمی می باشد که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می گردد. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته می باشد و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده می باشد. با در نظر داشتن موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که مانند می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر تصریح نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده می باشد در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده می باشد جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده می باشد و از طرفی در حال حاضر، در نظر داشتن پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و… اقسام خاصی در ارتباط با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار

مقدمه

بشر موجودی می باشد که آزاد آفریده شده می باشد و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده می باشد و به جهت همین خصایص می باشد که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به بیانی دیگر بشر دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد بشر در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می گردد و به بیانی دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می گردد. در حال حاضر مبنای اصلی طرفداری از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی می باشد که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. بعضی از حقوق و آزادی‌های مورد طرفداری افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و…، پس تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته می باشد از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده می باشد که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته می باشد. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس طرفداری از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته می باشد و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون می باشد مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.

هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام اقدام در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به طرفداری از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته می باشد تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب گردد. پس تهدید مانند جرایمی می باشد که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده می باشد و به بیانی دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی مانند مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده می باشد.

الف) اهمیت پژوهش

تهدید مانند جرایمی می باشد که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق اظهار گردیده می باشد. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی بایستی مطالعه و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ مطالعه این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.

ب) سوالات پژوهش

1- ارتباط تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟

2- ابهامات سیاست کیفری ایران در زمینه بزه تهدید موضوع ماده 669 کدام می باشد؟

ج) فرضیه‌های پژوهش

  1. تهدید به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته می باشد گاهی تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته می گردد و گاهی نیز به عنوان کیفیات مشدده و یا یکی از عناصر تشکیل‌دهنده بعضی از جرایم، اما گاهی نیز تهدید به عنوان یک جرم مستقل و خاص در حقوق جزای اختصاصی مطرح می گردد. تهدید در واقع عاملی می باشد که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب اقدام و یا وادار به خوددای از ارتکاب اقدام می‌نماید و به این شکل موجب سلب آزادی و اراده او می گردد. تهدید موضوع ماده 668 و 669 یک جرم مستقل که دارای عنصر مادی خاص خود می باشد اما معاونت جرم مستقل نیست و فاقد عنصر مادی می باشد عنصر مادی را طبق نظریه حاکم بر حقوق جزای ایران از جرم اصلی عاریه می گیرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمی را به گونه مستقل ندارد.
  2. تهدید مذکور در ماده 669 جرم مستقل و مطلق می باشد در واقع تهدید ماده 669 از جرایم خاتمه نیافته می باشد یکی از ابهامات ماده فوق این می باشد که مشخص نشده که اگر این تهدید منجر به نتیجه گردد آیا دو مجازات دارد یا یکی؟ ( این موضوع به مبانی و قواعد حاکم بر جرایم خاتمه نیافته برمی‌گردد)

به نظر می‌رسد که قانون گذار هنگام قانون گذاری در بحث تهدید به تعامل ماده 617 و 669 توجه نکرده می باشد .مجازات کسی که تهدید به قتل می کند با کسی که تهدید به ضرب ساده می کند یا تهدید به اخذ مال کم ارزش می کند تقریبا در ماده یکی می باشد.

تعداد صفحه :129

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.