دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

دانلود پایان نامه

با عنوان :  بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش خصوصی

موضوع

بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

استاد راهنما

دكتر حسین داورزنی

استاد مشاور

دكتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                             صفحه
چکیده   1
مقدّمه   2
فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن   6
گفتار اوّل : واژۀ شرط     6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی   6
الف – معنای لغوی   6
ب – معنای منطقی   6
1 – شرط و مشروط   6
2 – رابطۀ سبب ومسبب   6
3 – رابطۀ علّت و معلول     6
ج – شرط به معنای تعلیق   7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق   7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس   7
1 – شرط در حقوق ایران   7
2 – شرط در حقوق انگلیس     8
ب – شرط در فقه   10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد   10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز   12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم 12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها   12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها  
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید