دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

با عنوان :  علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

 پايان نامه براي دريافت درجة كارشناسي ارشد « L.L.M»

رشته حقوق جزا و جرم شناسي

 عنوان:

علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان‌آمل

 استاد راهنما:

دكتر محمدحسن حسني

استاد مشاور :

دكتر بهنام يوسفيان شوره­دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

چكيده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 2

الف) بيان موضوع …………………………………………………………………………………………………. 4

ب) سؤالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………….. 4

پ) فرضيه­هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………. 5

ت) اهداف و كاربردهاي تحقيق ……………………………………………………………………………….. 5

ث) روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 6

ج) معرفي پلان و ساختار تحقيق……………………………………………………………………………….. 6

فصل نخست : مفاهيم مقدماتي………………………………………………………………………………… 8

مبحث اول : جرم ………………………………………………………………………………………………….. 8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه …………………………………………………………………………………… 8

بند اول : مفهوم حقوقي جرم ……………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: مفهوم فقهي جرم …………………………………………………………………………………….. 10

بند سوم: مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم ……………………………………………………. 11

گفتار دوم: جرم و قانون ……………………………………………………………………………………….. 12

بند اول : ارتباط جرم و قانون ………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : طریقه شكل گيري قانون ……………………………………………………………………………. 13

مبحث دوم: خشونت ……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول : مفهوم خشونت…………………………………………………………………………………….. 14

بند اول : معناي لغوي و اصطلاحي خشونت ………………………………………………………………. 14

بند دوم: مفهوم خشونت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف…………………………………………… 17

گفتار دوم: انواع خشونت ………………………………………………………………………………………. 20

بند اول : خشونت شخصي (رفتاري) و خشونت ساختاري……………………………………………… 21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی …………………………………………………………… 24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع ……………………………………………………….. 27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه ………………………………….. 30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی………………………………………………………………….. 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت …………………………………………………………………………….. 34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری ……………………………………………………………………….. 36

بند اول : خشونت و جرم ……………………………………………………………………………………… 40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم…………………………………………………………………………. 40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت……………………………………………………………………………… 44

بند دوم: خشونت و مجازات ………………………………………………………………………………….. 48

الف: مجازات، خشونت می باشد………………………………………………………………………………….. 49

ب: مشروعيت مجازات در ساية رعايت اصول حاكم بر آن…………………………………………….. 54

مبحث سوم : آمار جنائي ……………………………………………………………………………………….. 57

گفتار اول : تعريف، انواع و معايب آمار جنايي…………………………………………………………….. 57

بند اول: تعريف و انواع آمار جنايي…………………………………………………………………………… 57

بند دوم: معايب آمارهاي جنايي……………………………………………………………………………….. 58

گفتار دوم: تکنیک­های جدید سنجش بزهکاری …………………………………………………………… 60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف …………………………………………………… 61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان ……………………………………………………………………………… 62

فصل دوم: دیدگاه­های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز……………………………………. 64

مبحث اول : دیدگاه­های جرم شناسی کلاسیک ……………………………………………………………. 66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)……………………………………………… 66

گفتار دوم: مكتب محيط اجتماعي «لاكاساني »……………………………………………………………… 69

گفتار سوم: نظريه تعدد عوامل فري…………………………………………………………………………… 71

بند اول : عوامل بزهكاري از ديدگاه فري……………………………………………………………………. 72

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند دوم: طبقه بندي بزهكاران …………………………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظريه بهنجاري يا بي­هنجاري اميل دوركيم ……………………………………………….. 75

بند اول : جرم‏، پديده­اي عادي و بهنجار ……………………………………………………………………. 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی­هنجاری از دیدگاه دورکیم …………………………………………………. 77

گفتار پنجم: نظریه­ی بی­هنجاری مرتون ……………………………………………………………………… 82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون …………………………………………………………………………. 82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی­هنجاری ………………………………… 83

گفتار ششم: نظریه معاشرت­های ترجیحی ساترلند………………………………………………………… 86

گفتار هفتم: نظريه تعارض فرهنگي سلين ………………………………………………………………….. 88

مبحث دوم: ديدگاه­هاي جرم شناسي نوين يا واكنش اجتماعي ………………………………………… 89

گفتار اول : نظريه برچسب زني……………………………………………………………………………….. 90

بند اول : كلياتي پيرامون تئوري برچسب زني …………………………………………………………….. 90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی ……………………………………. 92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی………………………………………………………………………………. 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………. 95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی ………………………………………………………………………… 97

بخش دوم :مطالعات ميداني تجزيه و تحليل داده­ها در زمينه بزهكاري خشونت آميز

در زندانيان آمل

فصل نخست: بررسي آمار ظاهري و قانوني جرائم خشونت­آميز در زندانيان آمل…………… 102

مبحث اول : بررسي آمار ظاهري جرايم خشونت آميز در شهرستان آمل ………………………….. 102

گفتار اول : جرائم عليه اشخاص و اموال ………………………………………………………………….. 102

گفتار دوم: جرائم منافي عفت و مخل نظم عمومي و آسايش عمومي ………………………………. 103

مبحث دوم: بررسي آمار قانوني جرايم خشونت آميز فيزيكي ……………………………………….. 103

گفتار اول : جرايم خشونت­آميز بدني ……………………………………………………………………… 103

بند اول : قتل نفس……………………………………………………………………………………………… 103

بند دوم: ايراد ضرب و جرح و قطع عضو ……………………………………………………………….. 103

بند سوم: سقط جنين ………………………………………………………………………………………….. 104

بند چهارم: آدم ربايي …………………………………………………………………………………………. 105

بند پنجم: بازداشت و حبس غير قانوني …………………………………………………………………… 105

گفتار دوم: جرايم خشونت آميز جنسي …………………………………………………………………… 106

بند اول : تجاوز به عنف ……………………………………………………………………………………… 106

بند دوم: اذيت و آزار و سوء بهره گیری­ي جنسي…………………………………………………………… 106

بند سوم: نمايشگري بي­شرمانه ………………………………………………………………………………. 107

گفتار سوم: جرايم مالي خشونت­آميز ………………………………………………………………………. 107

بند اول : ورود به عنف به ملك غير ……………………………………………………………………….. 107

بند دوم: كيف قاپي و جيب بري……………………………………………………………………………. 108

بند سوم: تخريب و اتلاف مال غير………………………………………………………………………….. 108

بند چهارم: سرقت به عنف …………………………………………………………………………………… 108

مبحث سوم: بررسي آمار قانوني جرائم خشونت­آميز فرافيزيكي …………………………………….. 109

گفتار اول : تهديدات جاني، مالي و شرافتي ……………………………………………………………… 109

گفتار دوم: هرزه گويي و فحاشي……………………………………………………………………………. 109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذيب……………………………………………………………………… 110

فصل دوم : بررسي و تحليل داده­هاي آماري……………………………………………………………… 111

مبحث اول: تحلیل داده­های آماری حاصل از مطالعه­ی پرونده قضایی………………………………. 111

گفتار اول: جنس و سن ………………………………………………………………………………………. 111

بند اول : جنس …………………………………………………………………………………………………. 112

بند دوم: سن ……………………………………………………………………………………………………. 115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت…………………………………………………………………… 118

بند اول: وضعیت تحصیلات ………………………………………………………………………………… 117

بند دوم: وضعیت اقامت ……………………………………………………………………………………… 119

مبحث دوم: تحلیل داده­های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه­ها……………………………………. 147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت………………………………………………………….. 148

بند اول: جنس…………………………………………………………………………………………………… 148

بند دوم: سن……………………………………………………………………………………………………… 148

بند سوم: ملیّت ………………………………………………………………………………………………….. 149

بند چهارم : وضعيت اقامت …………………………………………………………………………………. 149

بند پنجم: تأهل یا تجرد ………………………………………………………………………………………. 150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب……………………………………………………………. 150

بند اول: تحصیلات……………………………………………………………………………………………… 150

بند دوم: شغل و درآمد آن …………………………………………………………………………………… 151

بند سوم: مسکن ………………………………………………………………………………………………… 152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن………………………………………………………………………. 152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری……………………………………………………………………….. 153

بند اول: نوع جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………………. 153

بند دوم: سابقه­ی محکومیت کیفری ………………………………………………………………………… 153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود

Categories: حقوق

Tags: , , , , , ,