فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ

با عنوان :  تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی

موضوع:

تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ

استاد راهنما :

دکتر حمید مدنی

استاد مشاور:

دکتر جعفر مسعود سینکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 به مقصود مطالعه تاثیر محلول پاشی با محرک های رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکرد و شاخص های رشد دو رقم گلرنگ زراعی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی91-90 در شهرستان دامغان روستای عبیر آباد اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل محلول پاشی با محرک های رشد در سه سطح بدون محلول پاشی یا شاهد، محلول پاشی قبل گلدهی و محلول پاشی بعد از گلدهی و تیمار ارقام گلرنگ شامل رقم محلی اصفهان و رقم پدیده بود. محلول پاشی به کمک محلول نیترات بالانسر بود که شامل بور 9% ، مولیبدن50 پی پی ام و پلی آمین1میلی مولار بود. صفات مورد ارزیابی شامل درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه، کلروفیل ,a ,b کل، کارتنوئید، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق و شاخص سطح برگ بود. مطالعه اثر متقابل معنی دار بین رقم و زمان محلول پاشی در مورد عملکرد ارتفاع نهایی نشان داد که رفتار ارقام به سطوح محلول پاشی متفاوت بود به گونه کلی محلول پاشی با بور، مولیبدن و پلی آمین نسبت به تیمار بدون محلول پاشی توانست تا حدودی سبب بهبود عملکرد گردد. اما اجزای عملکرد شامل درصد روغن، تعداد طبق در بوته، ارتفاع نهایی، قطر ساقه نهایی و شاخص برداشت در مرحله ابتدای گلدهی با محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین بهبود یافتند. در این آزمایش اثر همبستگی مثبت و معنی دار بین روغن و سایر صفات وابسته به آن اثبات گردید. به گونه کلی می توان نتیجه گرفت رقم محلی اصفهان با داشتن بیشترین شاخص های رشد بهتر اقدام کرده می باشد.

کلمات کلیدی: گلرنگ، محلول پاشی، بور، مولیبدن، پلی آمین

  • ضروت پژوهش

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به کشت گیاهان زراعی که به مقصود تامین مواد غذایی مانند برنامه های وسیع و دامنه داری می باشد که پژوهشگران را بر آن داشته که در این زمینه پژوهش های جدیدی را دنبال نمایند این به آن معنی می باشد که تولید غذا بایستی دائماً افزایش یابد تا اینکه از کمبود مواد غذایی در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری گردد (زارعیان، 1380).

به رغم پيشرفت هاي قابل توجه در گسترش كشاورزي و توليد غذا در سال هاي اخير، تعداد افراد دچار سوءتغذيه در جهان همچنان رو به افزايش می باشد. با افزايش جمعيت و نياز به توليد غذاي بيشتر، گرايش به بهره گیری از منابع آب و خاك شور بيشتر شده و تجارب بسياري هم اكنون در سرتاسر دنيا در مورد بهره گیری از اين منابع نامطلوب هست (هاشمي نيا و همكاران، 1997).

دانه های روغنی به مقصود استخراج روغن از دانه آن ها پرورش می یابند اما به عنوان منبع با ارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن کشی بدین مقصود به کار می رود. کاشت دانه های روغنی از دیر باز بخش مهمی از کشاورزی کشور ها مانند بسیاری از کشور های شرقی را تشکیل می داده می باشد و بعضی از آن ها جزو اقلام عمده صادراتی این کشور محسوب می شده اند (سیفی و همکاران، 1390).

در سال های 2002-2001 تولید محلی دانه های روغنی تنها 29 درصد کل مصرف را تامین می نمود و71 درصد باقی مانده از طریق واردات تامین می گردید Anonymous, 2002)).

با در نظر داشتن افزایش نیاز روز افزون جوامع بشری به ویژه کشور ما به فراورده های دانه های روغنی مدیریت صحیح زراعی برای افزایش عملکرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد (ناصری و همکاران، 1389).

افزایش مصرف سرانه روغن نباتی و فشار ناشی از هزینه های خرید و واردات آن در کشور های مصرف کننده مانند ایران مانند عواملی هستند که اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی و گسترش برنامه های علمی و تحقیقاتی را در این زمینه بیش از پیش روشن می سازد (سعیدی، 1383).

پیش بینی می گردد که جمعیت دنیا تا سال 2025 به 8 میلیارد نفر برسد و اغلب مدل ها پیش بینی کرده اند که کمبود جدی مواد غذایی در مناطق گرمسیری از سال 2000 به بعد تشدید خواهد گردید. تقاضا برای مصرف مواد ایران از کشور هایی می باشد که کاشت بعضی از دانه های روغنی مثل کنجد، کرچک، گلرنگ و پنبه در آن قدمت دارد (فیروزه و همکاران، 1385).

با در نظر داشتن تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت بسیاری از دانه های روغنی با کیفیت خوب و ارزش اقتصادی بالا هست که یکی از این گیاهان گلرنگ می باشد (ناصری و همکاران، 1389).

1-2- هدف پژوهش

هدف از این پژوهش مطالعه اثر محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین در بهبود عملکرد کمی و کیفی محصول و صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام مورد مطالعه گلرنگ و مطالعه عکس العمل دو رقم محلی اصفهان و پدیده به محلول پاشی برگی قبل و بعد از گلدهی با ریز مغذی ها (بور, مولیبدن و پلی آمین) برای رسیدن به بیشترین محصول انجام گردید.

1-3- تاریخچه

گلرنگ یکی از منابع مهم تامین روغن نباتی بوده و به همین جهت سطح زیر کشت آن در سال های اخیر افزایش یافته و به حدود 8000 هکتار در سطح کشور رسیده می باشد (کیهانیان، 1385).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سابقه کشت گلرنگ در کشور مصر به 3500 سال قبل می رسد و به احتمال قوی در شمال شرقی هندوستان، ایران یا ترکیه اهلی شده می باشد (آلیاری، 1379).

تاریخچه کشت این گیاه در مصر به 4000 سال و در چین به 2000 قبل می رسد. گلرنگ از قدیم در هندوستان، ایران، خاورمیانه و شرق آفریقا کشت می شده می باشد (ابراهیم زاده، 1385).

کاشت گلرنگ به چندین قرن پیش بر می گردد که به مقصود بهره گیری از گلبرگ های رنگی آن جهت رنگ های خوراکی، طعم دهنده غذا، چاشنی، روغن دانه و رنگرزی منسوجات در کشور های شرق دور مورد بهره گیری قرار می گرفته می باشد(Esendal, 2001).

گیاه گلرنگ در سطوح کوچک یا به صورت حاشیه ای برای حفاظت از محصولات در حاشیه کرت ها کشت می شده می باشد و هم اکنون نیز در مناطقی از هندوستان برای جلوگیری و جبران خسارت عوامل مختلف بر

گندم در کشت مخلوط به صورت ردیفی کشت می گردد( Hirmath et al., 1992) .

گلرنگ زراعی از قدیم الایام به عنوان یک زراعت فرعی و با هدف تولید رنگ از گل های آن در مناطق مختلفی از ایران نظیر خراسان، آذربایجان و اصفهان کشت می شده می باشد (خواجه پور، 1370).

در ایران کشت گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی از سال1336 آغاز و بر اساس آمار چاپ گردیده میزان تولید دانه های گلرنگ در سال های 1355-1350 هفت هزار تن در سال بود که در سال 1385 به شش هزار تن کاهش و پس از آن تولید گلرنگ در ایران سیر نزولی داشت (پهلوان، 1383). گلرنگ در سال های اخیر به عنوان یک گیاه مناسب جهت کاشت علوفه مورد توجه قرار گرفته می باشد (Landau et al., 2005).

1-4- کلیات

گلرنگ يا كاشفه با نام علمي(Carthamus tinctorius L) وابسته به راسته سینادره (Cinadrea)، تيره كاسني(Asteraceae) در انگليسي با نام(Safflower) و در فرانسه (Cathame) ناميده مي گردد. خصوصیات مطلوب و خاص این گیاه نظیراستفاده های طبی و صنعتی و غذایی از گلبرگ های آن کیفیت روغن دانه و وجود بیش از 90 % اسيدهاي چرب غير اشباع به خصوص اسيد چرب لينولئيك و اولئيك، مقاومت نسبتاً بالا به شوري و خشكي سازگاري وسيع به درجه حرارت هاي پائين زمستان و بالاي تابستان و فصل رشد كوتاه در كشت تابستانه مانند مواردي می باشد كه آن را به عنوان گياه روغني با ارزشي مطرح نموده می باشد (احمدي و اميدي، 1373).

گلرنگ با اسامي زعفران بدل، زعفران خاردار، زعفران رنگرزي و… نيز شناخته مي گردد. خاستگاه اين گياه مناطقي واقع در بين قسمت هاي شرقي مديترانه و خليج فارس ميباشد (خواجه پور، 1383).

گلرنگ به عنوان يك گياه بومي كشور ايران، با تحمل نسبتاً بالايي كه به شوري و خشكي نشان مي دهد و همچنين به علت دارا بودن روغني با كيفيت عالي مي تواند تأثیر مهمي در گسترش سطح زير كشت گياهان روغني در كشور داشته باشد. دسترسي به ارقام متحمل به خشكي ميتواند توسعه كشت اين گياه را در شرايط اقليمي خشك فراهم سازد Forozan, 1997)).

گياهان تحمل متفاوتي به شوري دارند و ممكن می باشد، به ويژه پس از استقرار، كاملاً به آن مقاوم باشند. گلرنگ يكي از گياهان زراعي نسبتاً مقاوم به شوري به حساب مي آيد و در شرايط شور نيز قادر به توليد محصول قابل قبولي می باشد. آستانه تحمل به شوري گلرنگ بالا حدود5/7 دسی زیمنس بر متر براي عصاره اشباع خاك و آستانه كاهش عملكرد آن 6 دسي زيمنس بر متر مي باشد Shannon, 1997)).

گلرنگ یکی از گیاهانی می باشد که به لحاظ بومی بودن و سازگاری با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور از ویژگی های ارزشمندی برخوردار می باشد و به علاوه تحمل پذیری آن به شرایط محدودیت رطوبت و شوری و امکان کاشت بهاره و پاییزه به همراه تأثیر مفید آن در تناوب زراعی و با در نظر داشتن نیاز روز افزون کشور به روغن گیاهی، گلرنگ می تواند به عنوان یک گیاه صنعتی و روغنی مهم مطرح باشد (زینعلی، 1378).

امروزه با معرفی رنگ های مصنوعی ارزان قیمت، گلرنگ به عنوان منبع تولید رنگ ارزش زیادی ندارد اما روغن آن با در نظر داشتن کیفیت بسیار بالا هنوز به عنوان یکی از مرغوب ترین انواع روغن شناخته می گردد و کشت گلرنگ در ایران سالیان دور اکثراً جهت بهره گیری از رنگ آن در صنایع قالی بافی معمول بوده اما به دلیل نبودن ارقام با عملکرد بالا و طولانی بودن دوره رشد، سطح زیر کشت آن محدود بوده می باشد

(فروزان، 1378).

گلرنگ یکی از گیاهان بومی ایران می باشد و وجود تیپ های وحشی گلرنگ در نقاط مختلف کشور نشان دهنده دامنه سازگاری بالای این گیاه با آب و هوای کشوراست، در حقیقت می توان آن را جزء گیاهان فراموش شده به شمار آورد (زینعلی، 1378).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید 
                   

گلرنگ سرما دوست و روز بلند و منشا آن جنوب آسیاست و دیر باز در چین ، هند، ایران و مصر کشت می شده می باشد. این گیاه در قرون وسطی در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نیز کشت می گردید و بعداً به آمریکا، مکزیک ونزوئلا و کلمبیا برده گردید در آغاز به مقصود بهره گیری از رنگ حاصل از گلبرگ های حاصل از آن در رنگ آمیزی پارچه و تزیین غذا کاشته می گردید اما امروزه علاوه بر آن کشت این گیاه به خاطر تولید روغن، کنجاله و تهیه مواد دارویی و لوازم آرایشی انجام می گیرد (Cho and tae, 2000).

گلرنگ گیاهی می باشد یکساله دارای ساقه ای به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر و منشأ اولیه آن در عربستان بوده و از آنجا تدریجاً به نواحی دیگر انتقال یافته می باشد‏ پرورش آن امروز در بعضی نواحی معمول می باشد.

(Omidi and Ahmadi, 2001)

گلرنگ گیاهی روز بلند می باشد و در طول رویش به هوای گرم و تابش نور مناسب نیاز دارد. این گیاه به سرمای طولانی و سخت حساسیت نشان می دهد. بطوری که برگها در دمای (2-) درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی شده و گیاه خشک می گردد. این گیاه را بایستی در مناطق گرم و خاکهای مناسب با ضخامت زیاد سطح الارض کشت نمود، اگر چه گلرنگ در هر نوع خاکی قادر به رویش می باشد اما خاکهای عمیق و دارای بافت متوسط را ترجیح می دهد. خاکهای تهی از مواد غذایی و همچنین خاکهایی که آب را در خود نگه می دارند برای گلرنگ مناسب نمی باشند. گلرنگ با داشتن ریشه عمیق و توسعه یافته به خشکی مقاوم می باشد توان گلرنگ در جذب آب از خاک بیش از گندم و جو می باشد، اما راندمان مصرف آب در گلرنگ کمتر از گندم و جو می باشد. نیاز رطوبتی گلرنگ در دوران جوانه زنی و سبز شدن به دلیل داشتن پوسته مجزا از دانه حقیقی، بیش از گندم می باشد. پس از سبز شدن، تحمل گلرنگ به تنش رطوبتی افزایش می یابد. وقوع تنش رطوبتی، بخصوص پس از ورود گیاه به فاز زایشی، به رشد و عملکرد گیاه آسیب زیادی می رساند. بطور کلی مقاومت گلرنگ به خشکی مشابه گندم وجو میباشد و مقاوم ترین گیاه دانه روغنی به خشکی به شمار می رود .(Omidi, 2002)

مقاومت گلرنگ به شوری خاک از جو، پنبه و چغندر قند کمتر می باشد، اما از سورگوم بیشتر می باشد. گلرنگ در گروه گیاهان مقاوم به شوری قرار دارد. حساسیت گیاه به شوری در دوران سبز شدن زیاد می باشد، بخصوص در روش کاشت به صورت جوی و پشته که شوری در ناحیه بذر تمرکز میابد (Omidi, 2002).

گلرنگ را میتوان با هر گیاهی به تناوب کشت نمود. زمان کاشت بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش دارد. گلرنگ در مناطق گرمسیر به عنوان یک محصول پائیزه کشت می گردد اما در مناطق سرد آنرا به صورت بهاره کشت می کنند. زمان مناسب برای کشت پائیزه گلرنگ مهر– آبان و برای کشت بهاره آن اوایل اردیبهشت خواهد بود Omidi and Ahmadi, 2001)). گلرنگ به راحتی میتواند در مناطقی که درجه حرارت پایین و خاک هایی با حاصلخیزی کم دارند رشد و نمو موفقی داشته باشد

تعداد صفحه :96

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]