پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شبستر

نام تحقیق :

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری
دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران

 

فصل اول :

موضوع : بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه9 آموزش وپرورش شهر تهران.

مقدمه :

در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه مند کند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می کردند؟ مقصر اصلی جه کسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی علاقه و بی استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه های شکوفایی استعداد شاگردان را فراهم کنند؟ و یا انتخاب روش های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی است که می تواند اورا در کار خود موفق و موید سازد. معلم باید قادر باشد با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر گرفتن توانا یی های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بیان مسئله : چه رابطه ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش آموزان وجود دارد؟

فرضیه : بین نوع انتخا ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

اهداف :

– معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .

– نقد و بررسی روش های مختلف تدریس و تأثیر نوع انتخاب آنها در یاد گیری دانش آموزان.

– بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.

جامعه آما ری: جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند .

تقسیم بندی دانش آموزان درسه پایه اول ، دوم ، وسوم راهنمایی می باشد .

تحقیق مورد نظر در بررسی روش های تدریس مختلف وتأثیر آنها برروی دانش آموزان است.

نمونه گیری: تعداد کل دانش آموزان300نفر می باشد .ودرهرپایه3 کلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هرکلاس تقریبأ 33 نفراست .

تعاریف ، اصلاحا ت وواژه ها :

تدریس : تعریف اول : بیان صریح معلم در باره آنچه باید یاد گرفته باشد .

تعریف دوم :همورزی متقابلی که بین معلم و شاگرد ومحتوا در کلاس درس جریان دارد.

تعریف سوم : فراهم آوردن موقعیت واوضاع واحوالی که یادگیری ر ابای دانش آموزان

آسان کند.

روش تدریس : به مجموعه تدابیرمنطقی که معلم برای رسیدن به هدف هاباتوجه به شرایط وامکانات اتخاذ می کند،

یادگیری :یادگیری یعنی تغییردر رفتار ، یعنی تغییریکه بر اثر تعادل شاگرد با محیط حاصل میشود .

ارتباط ورابطه : آنچه که بین دو چیز و یا دو نفر همبستگی ر ا ارتباط میدهد .

تأثیر : اثر گذاشتن درچیزی-نفوذ کردن .

نوع انتخاب روش تدریس: یعنی اینکه بین انواع روش های تدریس کدامیک را انتخاب می کنید .

دانش آموز: کسی که به فراگیری علم ویا چیزی می پردازد .

تعریف عملیاتی: انتخاب اینکه کدامیک از انواع روشهای تدریس در یادگیری دانش آموزان موثر است. روشهای سنتی و متداول یا روش های تدریس جدید .

نوع انتخاب روش تدریس در یادگیری دانش آموزان بسیار موثروحائز اهمیت است .

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق :

مقدمه:

انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است. معمولاً علم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خط مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف های آموزشی مشخص می سازد.

در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می کند روش تدریس می گویند.

معلم بدون شناخت روش های مختلف تدریس، هرگز به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روش های تدریس آشنا باشد در موقعیت های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.

معرفی روش های مختلف تدریس:

امروزه روش های تدریس تحت دو عنوان «روش هاس تدریس سنتی» و «روش های تدریس جدید» مسطوح شده است.

روش های تدریس سنتی که شاید بیشترین حاکمیت را بر فعالیت های مدارس دارد در بخش اول تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش روش های تدریس سنتی همچون روش حفظ و تکرار، روش سخنرانی، روش پرسش و پاسخ، روش نمایش نامه ای، روش گردش علمی، روش گروهی، و روش آزمایشگاهی معرفی شده و به نقد و بررسی روش ها پرداخته شده و همچنین محاسن و معایب و چگونگی کاربرد آنها و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم نیز روش های تدریس جدید را مورد بحث قرار داده است و به معرفی و نقد و بررسی روش هایی همچون روش آموزش انفرادی ، از قبیل آموزش تا حد تسلط، تدریس خصوصی ، آموزش رایآنهای ، آموزش برنامه ای ، آموزش انفرادی تجویز شده ،آموزش انفرادی هدایت شده، پرداخته است و همچنین تأثیر استفاده از این روش ها را در یادگیری دانش آموزان مورد تحقیق قرار داده است.

بخش اول: (بررسی روش های سنتی و تأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان) روش های سنتی روش هایی هستند که اکثر مدارس دنیا ، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده اند و امروزه نیز یکی از متداول ترین روش های حاکم بر مدارس هستند. مهم ترین این روش ها ، روش حفظ و تکرار ، سخنرانی ، پرسش و پاسخ، روش نمایش ، ایفای نقش ، گردش عملی، بحث گروهی و روش نمایش است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *